โครงการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รับใบประกาศนียบัตรในการป้องกันการค้ามนุษย์เด็ก และเรียนรู้สัญญาณที่ต้องระวังรอบ ๆ ตัวคุณ
Awareness and Prevention Training

การอบรมนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

  • 4 บท
  • 13 วิดีโอ
  • การอบรมความยาว 1 ชั่วโมง
  • 1 ใบประกาศนียบัตร
  • ทักษะชีวิตที่มีค่ายิ่ง

ก้าวออกมาเป็นผู้นำ

เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น และเรียนรู้ว่าจะก้าวออกมาสร้างความเเตกต่างได้อย่างไร

เรียนรู้การระบุอันตราย

เรียนรู้ประสบการณ์ในการระบุสัญญาณเตือนต่าง ๆ และการประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์อันตราย

โครงการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Created with